Wie is wie ?

Banc Jardin

Stichtster :
Barones Jelena DE BELDER (+)

Honoraire Voorzitters :
Dhr. Jacques DOPCHIE, Dhr. Alain CAMU

Voorzitster :
Mevr. Diane ADRIAENSSEN (B)


Vice-Voorzitter :

Dhr. Abraham RAMMELOO (B)

Algemeen-Afgevaardigde
:
Mevr. Claire HERTOGHE

Schatbewaarder :
Dhr. Antoine de SEJOURNET de RAMEIGNIES (B)

Algemeen secretaris :
Mevr. Dominique PETIT-HEYMANS (B)

Beheerders :

Mevr. Diane ADRIAENSSEN, Mevr. Elisabeth BRUSSELMANS (B), Mevr. Patricia HASPESLAGH, Mevr. Claire HERTOGHE, Mevr. Catherine MONDRON (B), Dhr. Juan MOURLON BEERNAERT (B), Dhr. Abraham RAMMELOO, Dhr. Antoine de SEJOURNET de RAMEIGNIES, Burggraaf Philippe de SPOELBERCH, Dhr. Herman VAN DEN BOSSCHE (B), Baron Palick van HÖVELL tot WESTERFLIER, Mevr. Diane van STRYDONCK, Dhr. Marc VERACHTERT, Mevr. Anne VERHAEGHE(B).

 (B) Maken deel uit van het Bureau

Copyright 2015 vzw Open Tuinen van België – Jardins Ouverts de Belgique asbl Uitgever. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Redactie en Lay-out :
Mevr. Dominique PETIT-HEYMANS

Nalezen en vertaling :

Mevr. Diane ADRIAENSSEN, Baron Jean-Werner de CROMBRUGGHE de LOORINGHE, Dhr. Hans DE WITTE, Mevr. Ann DE WITTE, Dhr. Marc PETIT, Dhr. Abraham RAMMELOO, Dhr. Herman VAN DEN BOSSCHE, Mevr. Anne VERHAEGHE, Dhr. Willem VERSTRAETE, Mevr. Moniek VERSTRAETE.


Publiciteit : Open Tuinen van België
webdesign : www.alfoweb.be