Wie is wie ?

Stichtster :
Barones Jelena DE BELDER (+)

Ere Voorzitters:
Jacques DOPCHIE
Alain CAMU
Diane ADRIAENSSEN
Elisabeth BRUSSELMANS 

Voorzitster:
Bruno de CARTIER

Vicevoorzitter:
Baudouin Van CAUWENBERGHE

Schatbewaarder:
Antoine de SÉJOURNET de RAMEIGNIES

Algemeen Secretaris:
Ria Van Eyck

Beheerders:
Antoine de SÉJOURNET de RAMEIGNIES, Herman VAN DEN BOSSCHE, Palick van HÖVELL tot WESTERFLIER, Catherine du ROY de BLICQUY, Pascal HEYSE

Redactie:
Martine GILLAIN

Publiciteit : Open Tuinen van België

Webdesign : www.alfoweb.com

Drukkerij : 
www.futuregraphics.be  

Copyright 2021 vzw Open Tuinen van België – Jardins Ouverts de Belgique asbl Uitgever. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.