Wie is wie ?

Banc Jardin

Stichtster :
Barones Jelena DE BELDER (+)

Ere Voorzitters:
Jacques DOPCHIE
Alain CAMU
Diane ADRIAENSSEN

Voorzitster:
Elisabeth BRUSSELMANS

Vicevoorzitter:
Abraham RAMMELOO

Schatbewaarder:
Antoine de SÉJOURNET de RAMEIGNIES

Algemeen Secretaris:
Martine GILLAIN

Beheerders:
Elisabeth BRUSSELMANS, Patricia HASPESLAGH, Abraham RAMMELOO, Antoine de SÉJOURNET de RAMEIGNIES, Philippe de SPOELBERCH, Herman VAN DEN BOSSCHE, Palick van HÖVELL tot WESTERFLIER, Diane van STRYDONCK, Marc VERACHTERT, Catherine du ROY de BLICQUY

Redactie:
Martine GILLAIN

Publiciteit : Open Tuinen van België

Webdesign : www.alfoweb.com

Drukkerij : 
www.futuregraphics.be  

Copyright 2018 vzw Open Tuinen van België – Jardins Ouverts de Belgique asbl Uitgever. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.