Bezoek meer dan 160 privé parken en tuinen

sous-boisDe Agenda vzw Open Tuinen van België wijst sedert 26 jaar de weg naar tientallen belangwekkende tuinen en parken in ons land. De liefhebber - en andere belangstellenden - vindt er een overzicht van al de stads en plattelandstuinen die van de lente tot in de herfst te bezichtigen zijn in het raam van de visie van onze vereniging.

Het gaat er ons namelijk om U - onder meer - de gelegenheid te bieden om kennis te maken met allerlei tuinen, grote zowel als kleine, die bijzonder belangwekkend zijn omwille van hun specifieke stijl of conceptie. En dit in een kameraadschappelijke sfeer waarin met de eigenaars of de ontwerpers of tuiniers van gedachten kan worden gewisseld over hun zienswijze, hun manier van werken en hun ervaringen. Een beetje in de zin van het Engelse National Garden Scheme.

Deze Agenda omvat een kalender waarin de tuinen zijn aangeduid per openingsdatum met verwijzing naar hun specifieke kenmerken. Sommige tuinen worden uitsluitend op aanvraag bezocht. In de index zijn ze alfabetisch opgenomen op naam. Om ze gemakkelijk te vinden zijn ze met bondige beschrijving en omstandige wegwijzer opgenomen per provincie en summier aangeduid op een liggingsplan.

Om lid, met twee personen, te worden van onze vereniging volstaat het deze Agenda 2021 te bestellen door 25 € (30 € voor buitenland). Deze Agenda wordt elk jaar opnieuw uitgegeven in de loop van de maand maart. Deze betaling geldt voor 1 of 2 personen.