Call us

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de webpagina van Open Tuinen van België is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Open Tuinen van België vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0452.930.018, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 135 rue de la Molignée, 1160 Brussel. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@open-tuinen.be.

Doel

Deze webpagina is bedoeld om particulieren en bedrijven in de gelegenheid te stellen een aankoop te doen ten gunste van Open Tuinen van België. De verkopen worden gebruikt om de activiteiten te financieren die de uitvoering van onze doelstelling met zich meebrengen. Zie voor meer informatie hierover ons beleidsplan elders op deze website.

Gebruik

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Open Tuinen van België.

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze webpagina, maar dit garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Open Tuinen van België niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de webwinkel of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Open Tuinen van België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de webwinkel of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

Betaling

U kunt binnen de webpagina van Open Tuinen van België van iDeal gebruikmaken. Er zijn voor de klant geen kosten verbonden aan betaling met iDeal.

Privacy

Open Tuinen van België is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten, donateurs en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten, donateurs en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Open Tuinen van België houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Open Tuinen van België.

webdesign by futuregraphics.be
edit afsluiten