OV1 « Hotel Verhaegen »

Stad GENT (9000)

Beschrijving:

Het binnenplein van dit 18de-eeuwse herenhuis werd door baron Verhaegen in de jaren ’30 of ’50 ingericht als stadstuin. De evocatie van een 18deeeuwse parterretuin met een sierlijke broderie van buxushaagjes, in perfecte harmonie met het raffinement van de salons, is zo geslaagd, dat men wel zou denken dat de tuin uit die tijd stamt. De tuin werd, net zoals het herenhuis, geklasseerd als Monument. De huidige eigenaars, fervente tuinliefhebbers, hebben de architectuur en de beplanting van de tuin gerestaureerd en heropgeleefd d.m.v. tuinmeubilair en een collectie kuipplanten die de rigoureuze symmetrie van de Franse tuin verzachten.


Intérêt architectural ou artistique 

Contact:

Om deze tuin te bezoeken en voor meer informatie kunt u de Agenda bestellen.

Tuinen Hotel Verhaegen